Dosta! Ajunge! Dincolo de prejudecăţi, cunoaşte-i pe Romi!

"Dosta" („destul” în limba Romani vorbită în Balcani) reprezintă campania de sensibilizare a Consiliului Europei, care urmăreşte apropierea cetăţenilor non-romi de cetăţenii romi prin înlăturarea barierelor ridi-cate de prejudecăţi şi stereotipuri.

"Dosta!" înseamnă că noi dorim să stopăm prejude-căţile şi stereotipurile nu prin denunţarea lor, ci prin distrugerea lor, arătând cine sunt romii. Desigur, ei nu sunt perfecţi, dar „cine este perfect?”. Cert este faptul că romii sunt cetăţeni europeni: ei formează un grup de 12 milioane de oameni şi pot fi găsiţi în aproape toate statele membre ale Consi-liului Europei, în unele ţări din centrul şi estul Europei, reprezintînd între 5% şi 10% din populaţie.

Ca cetăţeni europeni, romii nu au numai îndatoriri, ci şi drepturi şi aspiraţii ca toţi ceilalţi şi de aceea, cetăţenia şi drepturile lor trebuie recunoscute. In plus, cultura romilor este pe deplin o parte integrantă a patrimoniului cultural al Europei: ea a contribuit întotdeauna la îmbogăţirea societăţilor europene. Este timpul acum să recunoaş-tem această contribuţie.

O viaţă mai bună repre-zintă dreptul fiecăruia!

Campania „Dosta!” a fost implementat în Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Republica Serbia şi „fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei” în perioada 2006-2007, şi apoi în Republica Moldova şi Ucraina în 2008-2009. In 2008 Consiliul Europei a făcut apel de lansare tuturor statelor membre. România, Croaţia şi Slovenia s-au alăturat campaniei în 2008, urmate de Letonia în 2009, de Bulgaria, Italia şi câteva municipalităţi din Franţa în 2010, de Grecia şi de Kosovo* în 2011, prin intermediul unui proiect separat al UE/CE. Slovacia, Spania si Lituania a lansat campania în 2013.

Deşi ţările Europene au diferite politici privind romii, diferite modele culturale şi standarde sociale, mesajele pe care „Dosta!” doreşte să le comunice sunt aceleaşi pentru toate ţările euro-pene. Toţi suntem diferiţi, dar nu face diferenţa!

Ms Ardant, Dosta! ambassador

Prejudice videos

Calendar

Campaign

The Dosta! campaign has been already implemented in 18 countries

Select a language you would like to see the content for

Or select the language from our campaign map

Events

M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Follow us

Acknowledgement

The design and production of this web-site was made possible thanks to the financial support of the Government of Finland